Julia vil gøre alt for, at børnebørnene kommer i skole

Julia vil gøre alt for, at børnebørnene kommer i skole

61-årige Julia Nwegera er enlig bedstemor, der tager sig af tre af sine børnebørn. Hun har altid kæmpet for at få en indkomst, der slår til, så hun kan skaffe mad, drikke og den vigtige skolegang til børnebørnene.

”Mine børnebørn har mistet mange skoledage, fordi jeg ikke har kunne betale skolepengene. Nogle gange har jeg kunne give majs og bønner til skolen for at få dem tilbage på skolebænken. Andre gange har de måtte blive hjemme i længere perioder indtil, jeg fik skrabet nok penge sammen”, fortæller Julia.

Træning og bedre betaling
I starten af 2022 fik Julia træning med agronom gennem NGUVU. Det har allerede gjort en stor forskel for hende.
”Jeg har fået et meget bedre overblik over året. Nu ved jeg, hvordan jeg hver måned kan forbedre kaffefarmen og mine 300 kaffetræer. Det vidste jeg ikke før, hvor jeg var fanget i gamle vaner”, siger Julia.
Julia nævner, at hun blandt andet er blevet bedre til at sammensætte rette muld og gødning, så jorden på kaffefarmen bliver mere næringsrig. Det har stor betydning for træerne og kaffebærrene. Julia leverede sine første kaffebær til NGUVU i sommeren 2022. Det blev til 351 kilo bær, som hun fik 100 KES for per kilo (cirka 1 USD). Tidligere har hun fået omkring 75 KES for kaffebærrene, og betalingen fik hun først seks måneder efter levering. Julia har desuden fået en vandtank gennem NGUVU, hvilket betyder, at hun har bedre adgang til vand. Det er ekstra vigtigt i øjeblikket, hvor Kenya er ramt af længere tørkeperioder.

Drømmer om at blive læge
Julias ældste barnebarn er 17-årige Christine. Hun drømmer om at blive læge, fordi der er behov for at tage sig af alle de mennesker, der er ramt af sygdom. Men først og fremmest har Christine bare et ønske om at komme i skole hver dag, så hun har bedre muligheder for at få et job, når hun skal ud på arbejdsmarkedet.
Det ønske er Julia sikker på, at Christine nok skal få opfyldt i takt med, at Julia kan styrke sin lille kaffeforretning.